محصولات با برچسب 'کارگردان'

1-24 of 37

هوشنگ گلمکانی به نقد اداره تئاتر می پردازد، داریوش فرهنگ و گروه تئاتر پیاده، مهدی هاشمی و نمایشنامه جماعت ایوب

صحبت های هوشنگ گلمکانی از تئاتر، داریوش فرهنگ از گروه تئاتر پیاده می گوید، مهدی هاشمی و نمایشنامه ی جدیدش به نام جماعت ایوب، نمایش دولخ از کاخ جوانان به کارگ...
10,000 تومان