محصولات با برچسب 'ایرج زهری'

1-20 of 20

اخبار تئاتر ایرج زهری در تماشا

ادن فن هروت و نمایشنامه کازیمیر و کارولین، معرفی آثار آنتوان ویتز، آنجلا دیویس را فورا آزاد کنید نوشته خوزه ول ورده، نمایشنامه ای از گردسوکا، هولدرلین از پتر...
10,000 تومان

اخبار تئاتر جهان با ایرج زهری

خانم را بیدار نکنید نوشته ژان انوی، موبی دیک نمایشنامه اورسون ولز، بذار باشه نوشته ولفگانگ دایکل، دخترخانم ها در قفس نوشته پابلو پیکاسو، مردان نوشته جان هربرت
10,000 تومان