محصولات با برچسب 'سینما 52'

1-24 of 25

اخبار جشنواره جهانی فیلم تهران 1352

پنجمین جشنواره سینمای آزاد، جوزف لوزی در ایران، هزار و یکشب پازولینی، فیلمهای ایرانی وزارت و فرهنگ هنر، موفقیت فیلم های گاو و پستچی، نخستین مصاحبه مطبوعاتی ج...
10,000 تومان