محصولات با برچسب 'جشن هنر شیراز'

1-24 of 37

گزارش پنجمین دوره جشن هنر شیراز

پیتر بروک با دو تئاتر، فرهاد مشکوه و برونو مادرنا، تئاتر آلیس در سرزمین عجایب ساخته آندره گریگوری، تئاتر ترمینال، تعزیه کمدی خروج مختار ساخته پرویز صیاد
10,000 تومان

سیمای پنجمین جشن هنر شیراز

اولین جلسه معارفه با حضور فرخ غفاری، هرمز فرهت، ایرج گرگین، پرویز صیاد و نمایندگان مطبوعات. ذکر عناوین برنامه های جشن
10,000 تومان