محصولات با برچسب 'بهمن فرمان آرا'

1-19 of 19

صحرای تاتارها از رم تا بم

ساخت فیلم صحرای تاتارها در ایران. بهمن فرمان آرا، ژاک پرن، لوران ترزیف، ماکس فون سیدو، والریو زورلینی در ایران. عکس سعید کنگرانی با زورلینی
10,000 تومان