محصولات با برچسب 'مصاحبه با کارگردان'

1-24 of 106

مصاحبه با شاپور قریب کارگردان

مصاحبه با شاپور قریب کارگردان هفت تیرهای چوبی، سه ماه تعطیلی، ماه عسل، دشنه من با فنی زاده و جمشید مشایخی بهتر از بهروز وثوقی کار می کنم ستاره سینما سال 1356
10,000 تومان