محصولات با برچسب 'نقد'

1-24 of 68

نوشته های میهن بهرامی از سلطان صاحبقران علی حاتمی، تاریخ سینمای ایران ، سال 37 با طوفان در شهر ما اثر خاچیکیان

حسن کچل باید سرآغاز یک رشته بسیار با ارزش، گسترده و طولانی در سینمای ایران باشد، جنوب شهر فرخ غفاری سینمائی جدی و متمایل به رئالیسم ، لات جوانمرد مجید محسنی...
10,000 تومان

هوشنگ گلمکانی به نقد اداره تئاتر می پردازد، داریوش فرهنگ و گروه تئاتر پیاده، مهدی هاشمی و نمایشنامه جماعت ایوب

صحبت های هوشنگ گلمکانی از تئاتر، داریوش فرهنگ از گروه تئاتر پیاده می گوید، مهدی هاشمی و نمایشنامه ی جدیدش به نام جماعت ایوب، نمایش دولخ از کاخ جوانان به کارگ...
10,000 تومان

بکت ترجمه پیکان و ا.م

تحلیل شعرها، نمایشنامه ها و داستان های بکت. تحلیل بینامتنی بر آثار بکت و بررسی ساختار و نقاط مشترک نوشته های او
10,000 تومان