اندیشه و هنر

1-16 of 16

یاس فلسفی نوشته مصطفی رحیمی

ناهمسازی نیروهای درونی ضمیر، جبر درونی، فلسفه های کهن، اندیشه عرفانی در ایران، فیلسوفان و نویسندگان بدبین مانند کامو و فاکنر
10,000 تومان

طرح داستانی از شمیم بهار

طرح داستانی کوتاه از شمیم بهار نوشته شده در سال 1342 راوی محصل دبیرستانی ست که درباره احساس عاشقانه اش می گوید. شخصیت های داستان گیتی، پری، علی، کاترین و هوشنگ
10,000 تومان

بکت ترجمه پیکان و ا.م

تحلیل شعرها، نمایشنامه ها و داستان های بکت. تحلیل بینامتنی بر آثار بکت و بررسی ساختار و نقاط مشترک نوشته های او
10,000 تومان